Hơn 25.000 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam

Lao động nước ngoài tại Việt Nam đa phần đến từ Trung Quốc với 25.100 người, chiếm khoảng 1/3 tổng số lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.Lao động Trung Quốc chiếm 1/3 tổng số lao động… Continue Reading